Triệu Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Nguyễn Thị Hà,55-Lê Hoàn, Phố Giắt, Triệu Sơn, Thanh Hóa Nguyễn Thị Hà 0373566895
2 QT Số 6,45, Phố Giắt, Triệu Sơn, Thanh Hóa Trịnh Thị Liên 0373868601
3 NT Kiên Hoa,Thôn 10, Thọ Bình, Triệu Sơn, Thanh Hóa Nguyễn Thị Hoa 0982120275