Triệu Phong

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Thảo Tâm,Số 331 Lê Duẩn, TT Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị Hồ Thị Bé 01683678111
2 QT Tây Số 4,Phương Ngạn, Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị Nguyễn Thị Nhạn 01697048575
3 QT Tây Số 7,Chợ Thuận, Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị Nguyễn Thị Kế 0949549180