Tri Tôn

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Tiệm Thuốc Bắc Đại Quang   0  Ngô Quyền, TT Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang   0763772624 
          2  Nhà Thuốc Số 397 (Thoại An)   0  Nguyễn Trãi, TT.Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang   0763874489 
          3  Quầy Thuốc Hạnh Phúc   23 Nguyễn Trãi Thị Trấn Tri Tôn, , Tri Tôn, An Giang   0909509518