Tràng Định

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Thu Thủy,Pác Luồng, Đề Thám, Tràng Định, Lạng Sơn Hoàng Thu Thủy 0979719755
2 QT Long Thỏa,Số 68 khu 3, TT Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn Nguyễn Văn Long 0978998770
3 QT Lan Hương,17 Cầu Pung, TT Tràng Định, Tràng Định, Lạng Sơn Nguyễn Thu Hương 01694710686
4 QT Biên Thinh,Thôn Pác Luồng, Đề Thám, Tràng Định, Lạng Sơn Hoàng Thúy Biên 01254823886