Trảng Bom

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc  Tâm Đức   12, Tây Lạc, Xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai   0933831357 
2  Quầy Thuốc  Hồng Phượng   06A, Ấp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai   01632166568 
3  Quầy Thuốc Phúc Trang (Khánh Trang)   69 Tổ Ấp 6, Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai   01692815712 
4  Quầy Thuốc Thanh Thúy   Quãng Hòa, Quãng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai   0919456743 
5  Quầy Thuốc Huy Khánh   450/3  Ấp Quàng Phát, Quảng Điền, Trảng Bom, Đồng Nai   0938605111 
6  Quầy Thuốc 509   878  Ấp Trà Cổ, Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai   01285635477 
7  Quầy Thuốc Ngọc Diệu   125/4H  K2, Ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai   0918779904 
8  Quầy Thuốc Đăng Khôi   Ấp Tân Bắc, Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai   0937436600 
9  Quầy Thuốc Thanh Hoa(2262)   Ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai   0165851382 
10  Quầy  1046B (Duy Lan)   03 Nam Hòa, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai   0937812225 
11  Quầy Thuốc Dũng Thanh   212  Ấp Tân Bắc, Xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai   0972072239 
12  Quầy Thuốc Vân Anh   273  Bùi Chu, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai   0919487718 
13  Quầy Thuốc 360   Ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai   0974810442 
14  Quầy Thuốc 1339   77/4  Ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai   0986612041 
15  Quầy Thuốc QuỳNh Khang   Chợ Phú Sơn, TrảNg Bom, Trảng Bom, Đồng Nai   1283403114 
16  Nhà Thuốc Quốc Huy   Trường Chinh, Tt Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai   0926193248 
17  Quầy Thuốc Hạnh Nhân   Kp1, Chợ Mới, Tt Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai   0977298777 
18  Quầy Thuốc Ngọc Liên   Ấp 2, Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai   01676073152 
19  Quầy Thuốc Linh Duyên   Ấp 2, Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai   0965363548 
20  Quầy Thuốc Minh Uyên   Ấp 7  Sông Trầu, Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai   01265275860 
21  Quầy Thuốc HuyềN ThoạI   NguyễN Văn Cừ, Kp%, Tt Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai   0906855025 
22  Quầy Thuốc Minh Duyên   ẤP 1, Sông TrầU, Trảng Bom, Đồng Nai   933185463 
23  Quầy Thuốc Hà Tuyết   77  HùNg Vương, Kp1, Trảng Bom, Đồng Nai   01679635561 
24  Quầy Thuốc Nhật Dung   154/D7  Khu C, Ấp Hưng Long, Xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai   0918166810 
25  Quầy Thuốc 911   Chợ Sông Thao, Sông Thao, Trảng Bom, Đồng Nai   01212607700 
26  Quầy Thuốc Khánh Phương   19A  Chợ 2, Ấp Hòa Bình, Xã Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai   0937369502 
27  Quầy Thuốc 1179( T Liễu)   Ấp Cây Điệp, Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai   01226733782 
28  Quầy Thuốc Phú Minh   41 TrầN ĐạI NghĩA, Kp1, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai   0919313489 
29  Quầy Thuốc Minh Phương   Ấp 4, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai   0937255427 
30  Quầy Thuốc Vito   139, Kp 5, Trảng Bom, Đồng Nai   01648056079 
31  Quầy Thuốc Hạnh Phúc   Quảng Biên, Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai   0931831901 
32  Quầy Thuốc 922D5   , Trung Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai   0986172373 
33  Quầy Thuốc Hồng Ân   113/4A  Ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai   0918709177 
34  Quầy Thuốc Vĩnh Phúc   Chợ Đông Hòa, Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai   01265863423 
35  Quầy Thuốc Hồng Yến   144Kb  Hưng Long, Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai   0972544665 
36  Quầy Thuốc Ngọc Duyên   129 Ấp Hưng Bình, Xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai   0903775157 
37  Quầy Thuốc  Xuân Tiên   139/4 Ấp Lộc Hòa, Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai   1297285696 
38  Quầy Thuốc Thanh Nguyệt   64,Kp5  3/2, Tt Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai   0987157994 
39  Quầy Thuốc Thanh Tình   Ấp 1 Sông Trầu,, , Trảng Bom, Đồng Nai   0976527183 
40  Quầy Thuốc Toàn Tâm   Ấp Tân Đạt Xã Đồi 61,, , Trảng Bom, Đồng Nai   0979401545 
41  Quầy Thuốc Ngọc Lan   Ấp Tân Hưng, Xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai   1627607125 
42  Quầy Thuốc Quỳnh Trang   Khu 3 Ấp An Bình, Trung Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai   0918523555 
43  Quầy Thuốc Kim Tuyến   598/8 Tân Thành, Thanh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai   988755930 
44  Quầy Thuốc Trúc Linh   Ấp 3, Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai   933185463 
45  Quầy Thuốc  Kim Tuyến 2   57A Âp 3, Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai   932178039 
46  Quầy Thuốc 439   Tổ Hai Ấp 5, Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai   0934167163 
47  Quầy Thuốc 649   Kios Số 07, Chợ Bàu Hàm, , Trảng Bom, Đồng Nai   0916192868 
48  Quầy Thuốc Tâm Ái   KM 05, Ấp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai   01218126634 
49  Quầy Thuốc Huyền Trân   351/12 Ấp Trung Tâm, Xã Thanh Bình, , Trảng Bom, Đồng Nai   0977518923 
50  Quầy Thuốc 2144   Ấp 6 Sống Trầu ,, , Trảng Bom, Đồng Nai   01684058402 
51  Quầy Thuốc 1529   220 Tây Lạc,Bắc Sơn, , Trảng Bom, Đồng Nai   01889260873 
52  Quầy thuốc Đức Khang   37/2/2 Ấp An Bình, Xã Trung Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai   0913690505 
53  Quầy Thuốc Thuốc Thanh Thư   Ấp Tân Lập 2, Xã Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai   0967741721 
54  Quầy Thuốc Phúc Hậu   Chợ Trà Cổ, Xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai   01696763744 
55  Quầy Thuốc Ý Lan   256 Tổ 11 Ấp 5, Sống Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai   01667782778