Trảng Bàng

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Đại Sanh Thành   kiot  Tỉnh Lộ 6, Thị Trấn, Trảng Bàng, Tây Ninh   (0663)881540 
2  Nhà Thuốc Dư Tấn Đức   15  Đặng Văn Trước, Thị Trấn, Trảng Bàng, Tây Ninh   (0663)883060/ 0936000070 
3  Nhà Thuốc Vạn Đức Đường   25  Quang Trung, Thị Trấn, Trảng Bàng, Tây Ninh   01224994260 
4  Quầy Thuốc Hậu Nghĩa   chợ Trà Cao, Bình Thạnh, Trảng Bàng, Tây Ninh   0935020121 
5  Phòng Khám Bác Sĩ Mỹ   chợ Trà Cao, Bình Thạnh, Trảng Bàng, Tây Ninh   0944209707 
6  Nhà Thuốc Phúc Anh   29 Tân Lập, Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh   0932472867 
7  Quầy Thuốc Tú Quỳnh   Bình Thạnh, , Trảng Bàng, Tây Ninh   0937966752