Trấn Yên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Bùi Thị Thủy,Khu phố Hóp, Báo Đáp, Trấn Yên, Yên Bái Bùi Thị Thủy 01669121432
2 HT Trấn Yên – QT Số 6,Thôn 4, Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái Nguyễn Trung Thủy 0989338719
3 QT Lương Hải Quế,Thôn Yên Định, Hưng Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái Lương Hải Quế 0988345728
4 QT Lê Thị Hải Thanh,Chợ Trung Tâm, TT Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái Lê Thị Hải Thanh 0915415322