Trần Văn Thời

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Hữu Hiệp   0  K4 Sông Đốc, Thị Trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau   01234412347 
2  Quầy Thuốc Hồng Nga   0  Tổ 7, K4 ,Thị Trấn. Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau   0948454363 
3  Quầy Thuốc Duy Lộc   Kios2  Khóm 1 Chợ Rạch Ráng, Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau   07803895499 
4  Quầy Thuốc Trúc Thi   Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau   0914.847.761 
5  Nhà Thuốc Hậu Minh Đường   , Thị Trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau   07803890426 
6  Quầy Thuốc Ninh Giang   , Thị Trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau   0947890058 
7  Quầy Thuốc Hồng Dân   Khóm 1 Thị Trấn Trần Văn Thời, , Trần Văn Thời, Cà Mau   0947152154 
8  Quầy Thuốc Thanh Nhân   Ấp Gạch Ruộng, Xã Khánh Lộc, Trần Văn Thời, Cà Mau   0947154022