Trà Lĩnh

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Công Ty Dược Cao bằng số 3,Chợ Hùng Quốc, Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng Triệu Thị Hương 0263880418
2 NT Hào Kết,Chợ Hùng Quốc, Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng Luc Thị Kết 0986128213