Tĩnh Gia

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Tĩnh Giá-QT Vũ Thị Linh,Chợ kho, Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Vũ Thị Linh 0987077818
2 Đại Lý Cho Cty TNHH An Khang-QT Lê Thị Huệ,Chợ kho-Thôn Hạnh Phúc, Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Lê Thị Huệ 0974967782
3 Đại Lý Cho Cty TNHH An Khang-QT Hà Hường,Chợ Tân Dân-Thôn Hồ Thịnh, Tân Dân, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Lê Thị Hà 0974833145
4 Quầy Thuốc Thanh Hưng,Hải Thượng, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Lê Thị Thanh 0982567359
5 Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Tĩnh Gia-QT Hoa Tuất,Xuân Hòa, Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Trương Thị Hoa 0373861336
6 Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Tĩnh Gia-QT Số 63,Xuân Hòa, Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Lê Thị Duyến 01697598749
7 Cty TNHH DP Thanh Tùng,Thôn Trung Chính, Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Đào Thị Chinh 0974610801
8 Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Tĩnh Gia-QT Lê Sỹ Bồng,Tiểu Khu 6, TT Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Lê Thị Bình 01688703432
9 Cty Dược VTYT Thanh Hóa,Tiểu Khu 6, TT Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Lê Thị Thanh 0917784362
10 Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Tĩnh Gia-QT Số 12,Chợ Còng, TT Hà Trung, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Nguyễn Thị Lan 0983440157
11 Nguyễn Thị Quỳnh,Thanh Trung, Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Nguyễn Thị Quỳnh 0985205470
12 NT Minh Hằng,Trung Chính, Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa   0977248231
13 Chị Huyền,Chợ Kho, Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Chị Huyền 01275802440