Tịnh Biên

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Nhà Thuốc Huệ Phán   0  Khóm Xuân Hòa, TT.Tịnh Biên, Tịnh Biên, An Giang   0945833877 
          2  Nhà Thuốc Hạnh An   0  Lâm Vồ, TT Nhà Bàng, Tịnh Biên, An Giang   0763740126