Tiên Lữ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Chi Nhánh Dược Tiên Lữ Qt Số 3,Phố Suôi, Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên Vũ Thị Hà 0973779859
2 Qt Vũ Thị Thảo,Chợ Nhái, Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên Vũ Thị Thảo 0985028818
3 Qt Hoàng Mai,Số 2 Minh Khai, TT Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên Nguyễn Thu Hiền 0984882446
4 Qt Thanh Tâm,Ngô Quyền, Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên Phạm Thị Tâm 0965532234
5 QT Tân Điệp,Minh Khai, TT. Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên Phạm Thị Điệp 0986255212