Tiên Lãng

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Thanh Tâm,Minh Hưng, Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng Nguyễn Thị Tâm 01633595588
2 Quầy Thuốc Kiên Giang,Bắc Tạ, Hùng Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng Nguyễn Thị Hằng 01655292715
3 Quầy Thuốc 290,Chợ Đầm, Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng Bùi Thị Ngọc 01695503979
4 Nhà Thuốc Nam Nhung,68-Khu 7, TT Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng Nguyễn Thị Liên 0983303891
5 Cty CP Dược Nam Phương,Số 186 Phố Minh Đức, TT Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng Vũ Thị Yến 0906179586
6 QT Hương Giang,Thái Hòa, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng Nguyễn Thị Tươi 01677636785