Tiền Hải

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Nhật Việt,Ki ốt hợp tác xã Tiền Tiến-Phố tiểu Hoàng, TT Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình Đặng Thị Thúy 0912030281
2 QT tân Dược,Xóm 5, Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình Vũ Thị Tho 0969928289
3 QT tân Dược,Thôn Trung Sơn, Tây Sơn, Tiền Hải, Thái Bình Hoàng Thị Phương 0947569919
4 QT Tuệ Tâm,Chợ Tiểu Hoàng, Tây Sơn, Tiền Hải, Thái Bình Vũ Thị Hoa Mai 0363781498
5 Quầy Thuốc tân Dược,Minh Châu, Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình Nguyễn Thị Mơ 0974125719
6 Đại lý thuốc tân dược,Thanh Tây, Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình Phan Thị Luyến 0969166333
7 Quầy Thuốc Hòa Chiện,202-phố Hùng thắng, TT Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình Hoàng Thị Chiện 01275781655
8 Quầy Thuốc Bán Lẻ,Số 25-Phố Tiểu Hoàng, TT Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình Nguyễn Thị Dệt 0989582458
9 NT Phương Nam,Khu 4, TT Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình Nguyễn Văn Mùa 0363781737