Tiên Du

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Dương Thị Thoa,Chi Hồ, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh Dương Thị Thoa 0988386657
2 Qt Hoàn Sơn,Đồng Xép, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh Nguyễn Thị Hải 01646017363
3 Quầy Thuốc Số 25,Thôn Giàu, Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh Nguyễn Thị Tuyến 0963737656
4 Quầy Thuốc Số 4-Cty Dp Bắc Ninh,Chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh Tạ Thanh Thúy Hà 0966694100
5 Quầy Thuốc Số 1,154 Lý Thường Kiệt-TT Lim, Tiên Du, Tiên Du, Bắc Ninh Nguyễn Thị Hồng 01667482265
6 Quầy Thuốc Hà Khang,Phố Lạc Vệ, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh Nguyễn  Thu Hà 01666112882