Thủy Nguyên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Minh Dung,Thị Trấn Minh Đức, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng Nguyễn Thị Dung 0943179292
2 Công ty Bạch Đằng,69A Bạch Đằng, TT Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng Nguyễn Văn Trung 0313874179
3 Quầy thuốc Tuấn Thảo,Thanh Lãng, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng Phạm Thị Thảo 0936986466
4 Hiệu Thuốc  Thủy Nguyên quầy số 83,Thiên Hương, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng Laị Thị Huyền Nga 0948232915
5 Nhà Thuốc Thanh Nghĩa,Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa 01216167329
6 Quầy Thuốc Thái An,Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng Phạm Thị Na 0974698248
7 Hiệu Thuốc Thủy Nguyên quầy số 91,Xóm 5, Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng Nguyễn Thị Hòe 0318841131
8 Hiệu thuốc Thủy Nguyên quầy số 08,Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng Hoàng Thị Xuân 0313776415
9 Quầy Thuốc Lê Nga,xóm 6, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng Lê Thị Nga 0313642751
10 Nhà Thuốc Phú Vinh,99 Bạch Đằng, TT Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng Hoàng Thị Thùy Dương 0981633268
11 Hiệu thuốc Thủy Nguyên Số 1,Số 01 Bạch Đằng, TT Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng Hoa Mạnh Trung 02253874373
12 Hiệu Thuốc Hải Phòng quầy số 36,Tân Dương, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng Hoàng Thị Huyền 01696973690
13 Hiệu Thuốc Thuỷ Nguyên quầy số 87,Chợ Tổng, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng Phạm Thị Lê Tâm 0902025983
14 NT Kim Oanh,Lập Lễ, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng Nguyễn Thị Oanh 01229394559
15 QT Số 19,Xóm 10, Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng Em Phương 0964169290
16 NT Vân Anh,Số 58, Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng Nguyễn Thị Hồng Vân 02253551904
17 NT Tuấn Khang,Thôn 2, Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng Nguyễn Trịnh Tuấn 0974168072