Thường Tín

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Bích Hà,Đường 71, Thư Phú, Thường Tín, Hà Nội Dương Thị Bích Hà 0972714135
2 QT số 30,Thụy Ứng, Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội Nguyễn Thị Hằng 0972167216