Thuận Châu

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Huyền Trang,Chơ Trung Tâm, TT Thuận Châu, Thuận Châu, Sơn La Nguyễn Thị Huyền Trang 0963910886
2 Cty Dược Phẩm 2 – Hà Thị Thanh,Tiểu khu 6, TT Thuận Châu, Thuận Châu, Sơn La Hà Thị Thanh 0977985630
3 Cty Dược Phẩm Sơn La – Nguyễn Khánh Vân,Tk6 – Tông Lệnh, Chiềng Pấc, Thuận Châu, Sơn La Nguyễn Khánh Vân 0912587556
4 QT Hồng Hạnh,Tk6 – Tông Lệnh, Chiềng Pấc, Thuận Châu, Sơn La Nguyễn Thị Hạnh 01664604600
5 QT Nguyễn Thị Hồng,Tk3 – Tông Lệnh, Chiềng Pấc, Thuận Châu, Sơn La Nguyễn Thị Hồng 0987363604
6 QT Lò Thị Luận,Chợ Tônng Lệnh, Chiềng Pấc, Thuận Châu, Sơn La Lò Thị Luận 0223849425
7 Cty Dược Phẩm Phú Tấn – Đinh Thị Hằng,Chợ Tông Lệnh, Chiềng Pấc, Thuận Châu, Sơn La Tạ Thị Phương 01645553997
8 QT Gianh Ánh Tuyết,Tk 2, Bom Phặng, Thuận Châu, Sơn La Giang Ánh Tuyết 01675726368
9 QT số 41,SN 303 Tiểu khu 6, TT Thuận Châu, Thuận Châu, Sơn La Nguyễn Trọng Nam 0977600836
10 QT Nguyễn Thị Thùy Dương,Kiến Xương, Phỏng Lái, Thuận Châu, Sơn La Nguyễn Thị Thùy Dương 01689062565
11 QT Phan Thị Quỳnh Mai,Bản Pỉa, Phổng Lăng, Thuận Châu, Sơn La Phan Thị Quỳnh Mai 0987408418