Thuận An

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Quầy Thuốc Phương Dung   9/2  Lô2 Binh Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương   0977609557 
          2  Quầy Thuốc Số 469   42  Dt 745 – Kp.Chợ, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương   0989108224 
          3  Quầy Thuốc Hồng Quyên   44  Kp.Chợ, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương   0909234844 
          4  Quầy Thuốc Số 92   64  DT745, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương   0123718053 
          5  Quầy Thuốc Tâm Liên   37/8  Chòm Sao, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương   0933920899 
          6  Nhà Thuốc An Khang   235/1A  Thủ Khoa Huân, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương   0933026653 
          7  Nhà Thuốc Số 457   Khu 1B, Lô 3, Tổ 6, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương   0989721689 
          8  Nhà Thuốc Thăng Long   15C/4  Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương   01672 303 879 
          9  Quầy Thuốc Thanh Huyền   Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương   0986 530 422 
         10  Quầy Thuốc Minh Tuyến   1B/6A  Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương   0989 878 714 
         11  Đại Lý Số 2503 (Thúy Liễu)   17F/4  Nguyễn Du, Bình Đáng, Thuận An, Bình Dương   0985 532 313 
         12  Nhà Thuốc Minh Châu   31/2    Đồng An, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương   0938 133 319 
         13  Quầy Thuốc Kim Yến   kp Đông Ba, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương   01218422833 
         14  Nhà Thuốc Tân Hoàng Vinh(Quầy Thuốc Minh Tâm cũ)   Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương   0972 155 669 
         15  Nhà Thuốc Bình Đáng   Bình Đàng, Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương   0968222202 
         16  Nhà Thuốc Hồng Ngọc   7A1  Đồng An 2, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương   0938050751 
         17  Nhà Thuốc Bá Hải   30/2  KP Bình Quới A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương   0902544169 
         18  Quầy Thuốc Minh Khang   21/17  Ấp Bình Phước A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương   06503789409 
         19  Quầy Thuốc Hoàng Mai   8/1  Thủ Khoa Huân, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương   0988189875 
         20  Quầy Thuốc 478   20/21A  Thủ Khoa Huân, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương   0978213952 
         21  Quầy Thuốc Ngọc Hiếu   5/9  Thủ Khoa Huân, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương   01654564756 
         22  Quầy Thuốc Bảo Liên   18/1  Thủ Khoa Huân, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương   0902897779 
         23  Quầy Thuốc 198   48/1  Ấp Hòa Lân 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương   0932992786 
         24  Nhà Thuốc Minh Anh   106/2  KP1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương   0976397449 
         25  Nhà Thuốc Đức Minh Đường   03/C1  KP.3 KDC An Phú, An Phú, Thuận An, Bình Dương   0978236191 
         26  Quầy Thuốc Hồng Anh   23B3  TỔ4, KDC An Phú, An Phú, Thuận An, Bình Dương   0938651717 
         27  Đại Lý Phương Thùy   117A/2  Ấp 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương   0945739396 
         28  Nhà Thuốc Quang Minh   KDC Thuận Giao, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương   0987938257 
         29  Cơ Sở Đông Y Dược Liệu Đại Lý   13/6  KP Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương   0975063476 
         30  Nhà Thuốc An Phát 3   C8/7  KDC Thuận Giao, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương   01268459194 
         31  Nhà Thuốc Tuấn Dũng   ,8/9  Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương   0908572008 
         32  Quầy Thuốc 538   T6/35  KP Bình Thuận II, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương   0932992786 
         33  Cơ Sở Đông Y Dược Liệu Thu Hương   1A/83B  KP Bình Thuận II, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương   0968048940 
         34  Quầy Thuốc Tây Anh Trang   10/17  ĐT 743, KP Bình Phước B, Thuận An, Bình Dương   0979047202 
         35  Nhà Thuốc Quang Vinh   Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương   0932057986 
         36  Nhà Thuốc Ái Hòa   Chợ Tân Uyên cũ, Chợ Tân Uyên cũ, Thuận An, Bình Dương   0913155678 
         37  Nhà Thuốc Số 242   Tô 1 kp Khánh Hội, Tân Phước Khánh, Thuận An, Bình Dương   0945182185 
         38  Nhà Thuốc My Châu 5   Thủ Khoa Huân, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương   01627758428 
         39  Nhà Thuốc Đức Dũng   kp Bình Phước B, P Bình Chuẩn, Bình CHuẩn, Thuận An, Bình Dương   0978670778 
         40  Quầy Thuốc Quốc Bảo   Đường TC743, P An Phú, Thuận An, Bình Dương   01646044797 
         41  Quầy thuốc Anh Dũng   KP 1T, P An Phú, Thuận An, Bình Dương   0167.458.0638 
         42  Quầy Thuốc Thúy Nga   Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương   0974.606.812 
         43  Phòng Khám Bác Sĩ Thọ   Khu dân cư Thuận Giao, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương   0989623312 
         44  Nhà Thuốc Minh Lộc   Chợ Bình Hòa, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương   0979023029 
         45  Quầy Thuốc 524   DC1 Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương   0984247542 
         46  Nhà Thuốc Minh Khánh   151A/3 khu phố 2, An Phú, Thuận An, Bình Dương   0906570697