Thủ Thừa

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Thiên Sanh Đường   51  K1-Ô1 Trương Công Định, TT Thủ Thừ, Thủ Thừa, Long An   0726277986 
2  Nhà Thuốc Võ Tấn Hảo   Ấp 3, Mỹ Phú, Thủ Thừa, Long An   0723523334/01685238286 
3  Quầy Thuốc Thủ Thừa 17   Ấp 1, Mỹ Phú, Thủ Thừa, Long An   937532929 
4  Quầy Thuốc 68   50 Khu A, Ấp rạch đào, Thủ Thừa, Long An   0868608798