Thủ Đức

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà thuốc Thanh Long   404 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0976985807 
         2  Nhà thuốc Bá Lộc   646 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0963.859.739 
         3  Nhà thuốc Hồng Ân   1005 Tỉnh Lộ 43, Bình Triệu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0906279306 
         4  Nhà thuốc Cát Tường 2   38 Đường 23, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0903485331 
         5  Nhà thuốc Xuân Thanh 1   37 Đặng Thị Rành, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0907695917 
         6  Nhà thuốc Hà Giang   6/1 Nguyễn Văn Lịch, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0862839864 
         7  Nhà thuốc Thanh Châu   16 Đường số 9, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   01218289898 
         8  Nhà Thuốc Ánh Châu   241 Linh Đông, LInh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0911103367 
         9  Nhà Thuốc Tâm Đức   54A8 Ngô Chí Quốc, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0976474875 
       10  Nhà thuốc Tâm Phước (Tên cũ: Ngọc Khánh)   141 Hồ Văn Tư, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0908966494 
       11  Nhà thuốc Minh Tâm   30 Đường số 11, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0989622844 
       12  Nhà thuốc Minh Thanh   34 Phú  Châu, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0837292350 
       13  Nhà thuốc Mỹ Châu   42 Đường số 23, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0988379495 
       14  Nhà thuốc Vạn Hạnh   610 Tỉnh lộ 43, Phường Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0976474875 
       15  Nhà thuốc Tuấn Hòa   31 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0986545547 
       16  Nhà thuốc Gia Phúc   32 Hồ Văn Tư, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   01688860042 
       17  Nhà thuốc Tấn Phát   924 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0976685859 
       18  Nhà thuốc Quang Thúy   375  Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0908746681 
       19  Nhà thuốc Hồng Ngọc   44  Hoàng Diệu 2, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0902031499 
       20  Đại lý số 41   166  Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   837260849 
       21  Nhà thuốc Lan Ngọc   11  Đoàn Công Hớn, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0837205629 
       22  Nhà thuốc Lê Uyên   15/3  Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   975967060 
       23  Nhà thuốc Kim Ánh   60/2  Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0909960960 
       24  Nhà thuốc Phương Thảo   102  Quốc Lộ 13 Cũ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   902487125 
       25  Nhà thuốc An Việt   12  Võ Văn Ngân, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0837206229 
       26  Nhà thuốc Bạch Dương   1200  Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   38971678 
       27  Nhà thuốc Thanh Long   701/2  Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0907695917 
       28  Nhà thuốc Tuyền Đức   48  Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0978057147 
       29  Nhà thuốc Hạnh Phúc   93  Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   38965235 
       30  Nhà thuốc An Vũ Ngàn   106A  Khu Phố 7, Đường Linh Đông, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   01688252325 
       31  Nhà thuốc Đức Sanh Đường   47  Lô A Khu Phố 3, Chợ Tam Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0854030727/ 0962002599 
       32  Nhà thuốc Bích Trâm   263  Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   932113696 
       33  Phòng Chuẩn Trị Tam Bình   240C  Quốc Lộ 1A, Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0903984312/ 01264695550 
       34  Nhà thuốc Bảo Hòa Đường   26  Lê Văn Ninh, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0908801015 
       35  Nhà thuốc Thu Vân   139A  Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0838964819 
       36  Nhà thuốc Ngọc Hồng   952/1  Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   974473532 
       37  Nhà thuốc Hồng Ngọc   54  Quốc Lộ 13 cũ, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   854037274 
       38  Nhà thuốc Anh Thư   18  Đường 23 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0965837708 
       39  Nhà thuốc Anh Thư   159  Lê Văn Chi, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0986467083 
       40  Nhà thuốc Quang Minh   90  Đường số 8, Quốc Lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0838974181 
       41  Nhà thuốc Bảo Long   38  Đường số 4, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   1694225329 
       42  Nhà thuốc Kim Phượng   54  Đường số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   903073205 
       43  Nhà thuốc Phượng   29  Linh Trung, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   906888705 
       44  Nhà thuốc Anh Đức   124  Đường số 8, Quốc Lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0909425982 
       45  Nhà thuốc Thành Đạt   3F  Đường số 6, Quốc Lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0862833234 
       46  Nhà thuốc An Bình   87  Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   938280139 
       47  Nhà thuốc Thanh Nhân   61A  Chương Dương, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   919433741 
       48  Nhà thuốc Tấn Phát   78  Tô Vĩnh Diện, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0976685859 
       49  Nhà thuốc Bình An 2   244  Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   984201267 
       50  Nhà thuốc Hạnh Ngân   198  Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0836838903 0918297885 
       51  Nhà thuốc Mỹ Dung   49  Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0933767778 
       52  Nhà thuốc Hậu Giang 2   67  Đường số 6, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   969022630 
       53  Nhà thuốc Ánh Đan   Đường số 48, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0984217479 
       54  Nhà thuốc Phước Dung   85  Đường số 9, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0975696094 
       55  Nhà thuốc Hải Dương   1  Đường số 10, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0919425200 
       56  Nhà thuốc Khiết Tâm   202  Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   01673811306 
       57  Nhà thuốc Phú Sang   176  Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   01638830641 
       58  Nhà thuốc Thanh Long   107  Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   1274722733 
       59  Nhà thuốc 199   A2/20  khu Sun View Town, Hiệp Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   986711234 
       60  Nhà thuốc Hòa Bình   420   Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh   0918258003