Thốt Nốt

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Nhà thuốc Bảo Thành   111  Nguyễn Thái Học, TT Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ   0917955152 
          2  Nhà thuốc Huỳnh Đắc Từ   148  Nguyễn Thái Học, TT Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ   01634229460 
          3  Nhà thuốc Vĩnh Hòa Sanh   175  Lê Lợi, TT Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ   07103.853978