Thới Bình

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuôctân Tiến 2   0  Chợ Huyện Sử, Xã Trí Phải, Thới Bình, Cà Mau   07803862022 
2  Quầy Thuốc  Huy Khánh   0  Âấp 5 , Tân Lộc Bắc, Xã Tân Lộc Bắc, Thới Bình, Cà Mau   0943634323 
3  Quầy Thuốc Nam Phương   0  Chợ Tân Bằng, Chợ Tân Bằng, Thới Bình, Cà Mau   07803869893 
4  Quầy Thuốc Trung Tâm Thới Bình   0  Khóm 8, Thị Trấn Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau   0919024243 
5  Quầy Thuốc Tân Tiến 1   , Thị Trấn Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau   07803860779 
6  Quầy Thuốc Quang Một   , Xã Trí Phải, Thới Bình, Cà Mau   07803862247