Thoại Sơn

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Tiệm Thuốc Bắc Đặng An Đường   0  Chợ Vọng Đông, Vọng Đông, Thoại Sơn, An Giang   0763.731.299 
          2  Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền Khôn Hòa   515  Nguyễn Huệ, Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang   0763.879.322 
          3  Nhà thuốc  Hữu Khôi   383  Ấp Bắc Sơn, TT.Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang   0917700555 
          4  Nhà Thuốc Đoàn Xuân   Phú Hữu, Phú Hòa, Thoại Sơn, An Giang   763340330 
          5  Quầy Thuốc Cẩm Yên   116 Trần Phú Thị Trấn Phú Hòa, , Thoại Sơn, An Giang   0946896168 
          6  Nhà Thuốc Vương Đình Hạnh   Ấp Tân Hiệp A, Thị Trấn Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang   0939737434 
          7  Quầy Thuốc Thái Long   Ấp Tân Thành, Vọng Thê, Thoại Sơn, An Giang   0975655529 
          8  Nhà Thuốc Thanh Sang   Ấp Xuân Tân, Vạn Đông, Thoại Sơn, An Giang   01673249567