Thọ Xuân

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Cty DVTYT Thanh Hóa -QT Đào Trọng Minh,Thôn Quyết Thắng, Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hóa Đào Trọng Minh 0987665004
2 Cty DVTYT Thanh Hóa -QT Lê Thị Tuyết,khu 3, TT Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa Lê Thị Tuyết 01672288968