Thiệu Hóa

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Huệ Sâm,Ngã 3 Chè, TT Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa Lê Thị Huệ Sâm 0373829516
2 QT Hương Sen,QL45, Thiệu Phú, Thiệu Hóa, Thanh Hóa Trịnh Thị Sen 0373695573
3 QT Tâm Đức,Tiểu khu 4, TT Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa Lê Thị Thảo Tâm 0961798106