Thị xã Vĩnh Châu

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Nhơn Tinh Viên   631  Ấp Châu Thành, Tt Vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng   0918.502.529 
2  Nhà Thuốc Tái Sanh Đường   457  Quốc Lộ 1A, Tt Vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng   0918.343.722 
3  Quầy Thuốc – Thanh Liêm   175  Vĩnh Châu, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng   0793.861.085 
4  Nhà Thuốc – Hoàng Vy   Ấp Châu Thành, Phường Khánh Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng   0907.226.011