Thị xã Thái Hòa

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Chi Nhánh Dược Phẩm Nghĩa Đàn – QT Lê Thị Lan Anh,Ngã 3, Đông Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An Lê Thị Lan Anh 0984946463
2 Chi Nhánh Dược Phẩm Nghĩa Đàn – QT Bùi Thị Hoà,Khối Đồng Tâm, Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An Bùi Thị Hoà 0987935554
3 Chi Nhánh Dược Phẩm Nghĩa Đàn – QT Cao Thị Liễu,Chợ Hiếu, Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An Cao Thị Liễu 01665502454
4 Chi Nhánh Dược Phẩm Nghĩa Đàn – QT Lê Thị Thảo,Chợ Hiếu, Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An Lê Thị Thảo 0986766605
5 NT Linh Dung,Xóm Hưng Bắc, Tây Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An Nguyễn Thị Linh Dung 0945270791
6 QTDN số 05-QT Tuyết Dược,Chợ Nghĩa Quang, Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An Nguyễn Thị Khánh Hòa 0989466965