Thị xã Sông Cầu

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Đại Lý Anh Thư   Chợ Sông Cầu, Sông Cầu, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên   0573875324 
2  Quầy Thuốc Anh Cận   TX.Sông Cầu, Sông Cầu, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên   0905677669 
3  Quầy Thuốc Thu Thảo   Xuân Thọ 1, Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên   0985385850 
4  Quầy Thuốc Thanh Vân   Xuân Lộc, Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên   0573711218 
5  Đại Lý Bích Phượng   Ngân Sơn, Chí Thanh, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên                       –  
6  Quầy Thuốc Giang Vân   Chợ Sông Cầu, Sông Cầu, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên   0168823542001642222611 
7  Quầy Thuốc Hữu Trúc   Xuân Lộc, Sông Cầu, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên   0573711174 
8  Quầy Thuốc Thanh Tân   102  Phạm Văn Đồng, Xuân Yên, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên   0573875197 
9  Nhà Thuốc Thanh Long   334 Phạm Văn Đồng, Thị xã Sông Cầu, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên   0988900704 
10  Quầy Thuốc Loan Thao   Thôn Chánh Lộc, Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên   0946950408 
11  Đại Lý Diễm Kiều   Thôn Hòa Lợi, Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên   0932404198 
12  Quầy Thuốc Phương Anh   0, Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên   0984503496