Thị xã Sơn Tây

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Hà Minh Điệp,Chợ Mía, Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội Hà Minh Điệp 0983835912
2 NT Hồng Sâm,Số 14 Phùng Hưng, Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội Nguyễn Hồng Sâm 0433833008
3 NT Phú Hạnh,33B Chùa Thông, Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội Phan Minh Phú 0939393967
4 NT Minh Quang,387 Xuân Khanh, Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội Nguyễn Minh Quang 0983172482
5 NT Hùng Hương,157B Lê Lợi, Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội Phương Thị Hương 01682435816
6 NT Vân Mạnh,121 Chùa Thông, Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội Hoàng Thị Vân 01648965172
7 NT Minh Thủy,Số 2 Hoàng Diệu, Quang Trung, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội Nguyễn Thu Thủy 0996337969
8 QT Đỗ Thị Thái,Chùa Thông, sơn lộc, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội Đỗ Thị Thái 0979925087
9 NT Thiện Nhân,Lô A1-LK 23 khu đô thị Phú Thịnh, Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội Nguyễn Thị Hiền 0916168984