Thị xã Sầm Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Số 51,51 Lê Lợi, Trung Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa Lê Thị Thuân 0373821409
2 NT Thủy Lân,143 Nguyễn Du, Trung Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa Mai Thị Thủy 0984623217
3 NT Thảo Vy,Kiot 10 Chợ Cột Đỏ, Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa Trần Thị Nga 01639591998