Thị xã Sa Đéc

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Nhà Thuốc Vạn Đức   249, Nguyễn Huệ, TX Sa Đéc, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp   0673861377/ 0918667899 
          2  Nhà Thuốc Thiện Phúc   152, QL 80, TX Sa Đéc, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp   0673861975 
          3  Nhà Thuốc Thái Hòa   Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp   0945409866 
          4  Nhà Thuốc Nguyễn Mỳ   44 Lý Thường Kiệt Khóm 1, 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp   0939397199 
          5  Quầy Thuốc Hồng Thịnh   104 Ấp Khánh Hòa, Tân Khánh Đông, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp   0934044432 
          6  Quầy Thuốc Phúc Vinh   411 Đường 848 Khóm Tân Hòa, An Hòa, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp   01262967367 
          7  Nhà Thuốc Cai Dao   161A Khóm Tân Hiệp, Tân Qui Đông, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp   0939901981 
          8  Nhà Thuốc Bảo Lâm   46 Ngô Gia Tự, An Hòa, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp   0918557039