Thị xã Phúc Yên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 CTy Dược Vĩnh Phúc QT Số 3,Số 2 Sóc Sơn, Trưng trắc, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc Dương tiến dũng 0989680806
2 CTy Dược Vĩnh Phúc QT Số 1,Số 2 Sóc Sơn, Trưng trắc, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc Lê thu hà 0977634585
3 CTy Dược Vĩnh Phúc QT Số 2,Số 2 Sóc Sơn, Trưng trắc, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc Phạm thi tuyết 01658728320
4 QT DS nguyễn văn thụ,số 8- Nguyễn Văn Linh Đội 2, Xuân hòa, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hoà 0915369679
5 QT Số 7,số 10- Nguyễn Văn Linh, Xuân hòa, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Huệ 0984776272
6 QT tư nhân -mai thị hợi,số 179- Nguyễn Văn Linh, Xuân hòa, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Nga 0973588205
7 QT ds phan thị tuyết,257-tổ 3-Trường  chinh, Xuân hòa, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc phan thị tuyết 0977394668
8 NT Tú hào,294-nguyễn văn linh, Xuân hòa, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc phạm thanh tú 0977331363
9 QT Mai Thị Thành,Yên Điền, Cao Minh, Xuân Hòa, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc Mai Thị Thành 0975657238