Thị xã Phú Thọ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 HT Hoàng Lương,Kiot 47-Chợ Mè, Châu Phong, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Hoàng Thị Lương 01646696384
2 QT Tiến Dung,Khu 4, Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Đặng Thị Dung 0984452066
3 QT 21,SN 24-Phố Tân An, Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Nguyễn Thị Phương 0964992555
4 NT Hồng Mai,213 tổ 18 phố Long Xuyên, Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Vũ Thị Hồng Mai 01673893704