Thị xã Ngã Năm

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Xuân Hòa Đường   347  Mai Thanh Thế, Tt Ngã Năm, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng   0793.869.090 
2  Vinh Nghĩa Đường   314  Ấp1, Tt Ngã Năm, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng   0793.869.098 
3  Nhà Thuốc Tấn Phát   Ấp Khu 1, Tân Long, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng   01674.225.063