Thị xã LaGi

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Anh Huy   64 Cách Mạng Tháng Tám, Bình Tân, Thị xã LaGi, Bình Thuận   0908651045