Thị xã Kiến Tường

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Thiên Phúc Đường   114  Hai Bà Trưng, Phường 2, Thị xã Kiến Tường, Long An   0918897970