Thị xã An Khê

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Bình Dương   149  Bùi Thị Xuân, , Thị xã An Khê, Gia Lai   01215509222 
2  Quầy Thuốc Minh Phương   47    Phan Bội Châu, , Thị xã An Khê, Gia Lai   0593833015 
3  Nhà Thuốc Đào Nguyên   49  Bùi Thị Xuân, , Thị xã An Khê, Gia Lai   01202521049 
4  Quầy Thuốc Mỹ Chánh   382  Quang Trung, , Thị xã An Khê, Gia Lai   0593832376 
5  Đông Y Thành Lợi   385         Quang Trung, , Thị xã An Khê, Gia Lai   0935989950 
6  Nhà Thuốc Đức Nguyên   392 Quang Trung, , Thị xã An Khê, Gia Lai   0905832147