Thị xã Hương Thủy

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 HT Số 3,Chợ Phú Bài, Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Hồng 0934803437
2 Thủy Châu,Chợ Thần Phù, Thủy Châu, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Thu Cúc 0543862551