Thị xã Hoàng Mai

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳnh Lưu – QT Tăng Phượng,Xóm 20, Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An Nguyễn Thị Phượng 0946390806
2 Công Ty CP Dược Và VTYT Thành An – QT Toàn Linh,Xóm 20, Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An Thái Thị Linh 0989518688
3 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳnh Lưu – QT Kỳ An,Xóm 20, Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An Lê Thị An 0976350608
4 Công Ty CP Dược Và VTYT Thành An – QT Hùng Anh,Xóm 20, Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An Lê Công Hùng 0947822999