Thị xã Gia Nghĩa

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc An Bình   Ngã 3 nhân cơ, Thị xã Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông   05013649642 
2  Quầy Thuốc Thái Sơn   Ngã 3 Nhân Cơ, Thị xã Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông   05013649600 
3  Quầy Thuốc Bảo An   Ngã 3 Nhân Cơ, Thị xã Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông   0989997843 
4  Quầy Thuốc Bảo Trân   k5 Kiến Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông   01636206160 
5  Nhà Thuốc Hồng Phước   Tổ 1 Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông   0935444099 
6  Quầy Thuốc Minh Tụ   Thôn Tân Lập, Thị xã Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông   0973050298 
7  Quầy Thuốc Số 1 ( Nguyệt Châu )   48 Trương Định, Thị xã Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông   05013543317 
8  Nhà Thuốc Phương Trang   16  Lý Thường Kiệt, Thị xã Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông   0909238248 
9  Nhà Thuốc Lan Phương   46 Trương Định, Thị xã Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông   0948020790 
10  Nhà Thuốc Hưng Đạo   23 Huỳnh Thúc Kháng, Thị xã Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông   0984076842 
11  Nhà Thuốc Gia Nghĩa   50 Lý Thường Kiệt, Thị xã Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông   0932403535 
12  Nhà Thuốc Thương Thương   23 Trương Định, Thị xã Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông   0905843308 
13  Quầy Thuốc Phương Ngân   Nơ Trang Long, Thị xã Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông   984988025 
14  Quầy Thuốc Ảnh Nga   Thôn 2, Thị xã Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông    
15  Nhà Thuốc Bảo Tiên   Đường 23/3 Tổ 2, Phường Nghĩa Đức, , Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông   0905887745 
16  Nhà Thuốc Phương Vy   23/3 Phường Nghĩa Tân, , Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông   0982334847 
17  Nhà Thuốc Sô 79   Chu Văn An, , Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông   0978283420