Thị xã Cửa Lò

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Chi Nhánh DP Nghi Lộc- QT Phạm Thị Thảo,291 Khối Hải Thanh, Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An Phạm Thị Thảo 0979494445