Thị xã Bỉm Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Đại Lý Cho Cty TNHH An Khang-NT Hoàng Anh,90_Trần Phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Phạm Hoàng Anh 01678824659
2 Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Bỉm Sơn-QT Lê Dung,566-Trần Phú, Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Lê Thị Dung 01253304458
3 Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Bỉm Sơn-QT Tân Dược,11-Phan Chu Trinh, Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Nguyễn Thị Ngát 0914322592
4 QT Minh Thịnh,225 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Tống Minh Thịnh 0942845423
5 Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Bỉm Sơn-QT Tuấn Thu,89A-Trần Phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Mai Thị Thu 0979415986
6 CN Dược Bỉm Sơn QT Vũ Thị Chung,Chợ Bỉm Sơn, Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Vũ Thị Chung 0912842024
7 Cty DVVTYT Thanh Hóa-CN Bỉm Sơm-Quầy số 1,Nguyễn Huệ, Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Lê Thị Huyền 0942979907
8 Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Bỉm Sơn-QT Số 07,Chợ Bỉm Sơn-Khu Phố 1, Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Nguyễn Thị Hiền 0977844011
9 QT Ngọc Huyền,275 Bà Triệu, Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Hoàng Ngọc Huyền 0989959573
10 Quầy thuốc Minh Quang,45 Trần Phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Nguyễn Thị Bình 0962315353