Thị xã Bắc Kạn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT số 7,Tổ 10, Đường Ng.T.Minh Khai, Nguyễn Thị Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn Hoàng Thị Hiền 0978586553
2 NT Trúc Quỳnh,SN 192 – Tổ 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn Hoàng Thị Chuyên 01699152571
3 QT Số 15,166,Tổ 11B, Đội kỳ, Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn Lê Dịu Thắm 01683081111
4 NT Nguyễn Đình Hà,Tổ 13, Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn Trương Thị Dịu 0988922779
5 NT Hiến Hà,Tổ 07,Đường Đội Kỳ, Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn Bàn Xuân Hiến 0982992082
6 NT Thu Trang,223, Tổ 06, Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn Nguyễn Xuân Trường 01675503333
7 NT Hồng Ngọc,SN 63 tổ 11 A, Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn Đàm Thị Mỹ Hạnh 01697672688
8 NT Nguyễn Cúc,Số 59-Tổ 8B-Trường Chinh, Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn Nguyễn Thị Cúc 0985594645
9 NT Hiến Hà,Tổ 2, Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn Thâm Thị Huyền 01662588688