Tháp Mười

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Nhà Thuốc Thọ An Đường 1   1, Nguyễn Văn Tre, Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp   0673824326 
          2  Đông Y Vạn Phát   , Chợ Mỹ Quý, Mỹ Quý, Tháp Mười, Đồng Tháp   0673956968 
          3  Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Thu Hương   , Chợ Trường Xuân, Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp   0673955069 
          4  Quầy Thuốc Hồng Lệ   chợ trường xuân, Xã Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp   0916561163 
          5  Quầy Thuốc Quốc Thịnh   Chợ Ấp 2A, X Hưng Thạnh, Tháp Mười, Đồng Tháp   0918.568.854 
          6  Đông Y Phước Thiện Đường   , Chợ Đường Thét, Đường Thét, Tháp Mười, Đồng Tháp   0949755759 
          7  Phòng Khám Bs.Thông   tt Mỹ AN, MỸ AN, Tháp Mười, Đồng Tháp   918738987 
          8  Quầy Thuốc Duy Âu   ấp 1, mỹ hòa, Tháp Mười, Đồng Tháp   0986859517 
          9  Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Phạm Ngọc Đường   ẤP 1, Mỹ Hòa, Tháp Mười, Đồng Tháp   0971641688 
         10  tiệm Thuốc Bắc Định Thọ Đường   816 ấp mỹ thạnh, phú điền, Tháp Mười, Đồng Tháp   0911633279 
         11  Nhà Thuốc Anh Thi   Ấp 6 Kinh Hội, Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp   01649882299