Thanh Trì

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Ninh Giang,Lưu Phái, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội Nguyễn Thị Hương Giang 01678765169
2 QT Hồng Điệp,số 4dayx B1 tt Pin, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Nguyễn Hồng Điệp 0969287418
3 Quầy thuốc Hải Yến,Km14 +500, , Niên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội Hoàng Hải Yến 0961609112
4 Qt Khánh Chi,TT BTL đặc công, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội Khánh Chi 0982951768
5 QT An Phúc,343, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội Nguyễn Thị Huế 0973459636