Thạnh Trị

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Thiên Hòa Đường   255  Ql1A, Tt Phú Lộc, Thạnh Trị, Sóc Trăng   0966999196