Thanh Thủy

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Số 43 – Sơn Nga,Khu 01, Tân Phương, Thanh Thủy, Phú Thọ Thiều Thị Hằng Nga 0986288060