Thạnh Phú

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Quãng An Đường   189/3  Ấp Thanh Trị, Tt Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre   0753870367 
2  Quầy 285(Quầy Thu Giang Củ)   247/3  Ap Thạnh Trị Hạ, Thanh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre   0988335435 
3  Quầy 95   , Xả Đại Điền, Thạnh Phú, Bến Tre   0753877487 
4  Nhà Thuốc Vạn An 2   Ấp 10 Thị Trấn Thạnh Phú, , Thạnh Phú, Bến Tre   0907068454