Thành phố Vũng Tàu

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Nhà Thuốc Lê Huỳnh   Số 244  Trương công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   01668290387 
          2  Nhà Thuốc Nano   Số 473   Trương công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   2546258022 
          3  Nhà Thuốc Đình Khoa   Số 62   Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   1265371077 
          4  Nhà Thuốc Thu Trang   108  Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   946504294 
          5  Nhà Thuốc Bảo Hân   Số 179   Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   02543 543503 
          6  Nhà Thuốc Việt Hà   Số 120   Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   919663622 
          7  Nhà Thuốc Mai Hân   Số 258   Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   913939359 
          8  Nhà Thuốc Việt Hưng   Số 223   Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   961448045 
          9  Nhà Thuốc Cúc Bến Đình   Số 227   Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0932721555 
         10  Nhà Thuốc Á Châu   Số 111   Lê Lai, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   918423040 
         11  Nhà Thuốc Gia Tường   Số 17   Đồ chiểu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   1284456191 
         12  Nhà Thuốc Hiển Vinh   Số 79   Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   918286111 
         13  Nhà Thuốc Tân Linh   Số 6   Ngư Phủ, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   972450789 
         14  Nhà Thuốc Khánh Linh   82A  Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   988141446 
         15  Nhà Thuốc Thủy Tùng   26  Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0936539029 
         16  Nhà Thuốc Mai Dung   Số 4   Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0918581388 
         17  Nhà Thuốc Thu Hường   Số 177  Nguyễn Hữu Cảnh, Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   966772244 
         18  Nhà Thuốc Vân Anh   Số 330   Bình Giã, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   2543585080 
         19  Quầy Thuốc Số 136   Số E 2 -1/19   TT Đô Thị Chí Linh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   01687022815 
         20  Nhà Thuốc Nhân Hậu   1001/20  Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   01626877505 
         21  Nhà Thuốc Nhật Thành   Số 1160   Đường 30/4, Phường12, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   1284630525 
         22  Nhà Thuốc Kim An   Số 294  Đường 30/4, Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   2543839918 
         23  Nhà Thuốc Mỹ Châu   Số 972   Đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0949883388 
         24  Nhà Thuốc  Kim Hoà   Số 276   Đường 30/4, Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   901644646 
         25  Nhà Thuốc Trường Khoa   Số 966 đ  Đường 30/4, Phường12, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0907823807 
         26  Nhà Thuốc Kim Hằng   43  Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0913602066 
         27  Nhà Thuốc Bích Hằng   150H  Đường Đô Lương, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0909346960 
         28  Nhà Thuốc Thùy Trang   68  Nơ Trang Long, Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0977393274 
         29  Nhà Thuốc Nguyên Lâm   177  Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   913815006 
         30  Nhà Thuốc TuấN Nguyên   48  Võ Văn Tần, Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   973911565 
         31  Nhà Thuốc Bảo Linh(Nhà Thuốc Anh Tâm cũ)   26  Nguyễn Hữu Cảnh, Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0909939374 
         32  Nhà Thuốc Hoàng Châu   189  Đường Đô Lương, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0989330788 
         33  Nhà Thuốc HằNg   40A2   Đương Phươc Thắng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0917603182 
         34  Nhà Thuốc Duy Anh   58  Nơ Trang Long, Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0984582082 
         35  Nhà Thuốc Bảo Minh Châu   1501  7.5, Phươờng 12, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   1639926542 
         36  Nhà Thuốc Quỳnh Nhi   169A  Luu Chí Hiếu, Phương 10, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0982986984 
         37  Nhà Thuốc Minh Khang   116 Đường Đô Lương, 11, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   908645946 
         38  Nhà Thuốc Hoàng Tuyết   72  Lưu Chí Hiếu, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   01648.899347 
         39  Nhà Thuốc Kim Hồng   174/23 Nguyễn Thiện Thuật, Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   902473376 
         40  Nhà Thuốc Vương Lộc   150 đường Cô Giang, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   908426655 
         41  Nhà Thuốc Hà Vy   Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   909755006 
         42  Nhà Thuốc Hà Phương   Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   918682986 
         43  Nhà Thuốc Lê Hoan   Đươờng 30/4, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0989234630 
         44  Tạp Hóa Vân Nam Mart   TT Đô Thị Chí Linh, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0908882263, 0933943768 
         45  Nhà Thuốc Lộc Tiên   Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0914.146.466 
         46  Nhà Thuốc Thúy Hà   168 Lê Lai, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0902616104 
         47  Nhà Thuốc Quang Khải   Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0918.968846 
         48  Nhà Thuốc Phạm Oanh   1294 Đường 30/04, 12, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0961831012 
         49  Nhà Thuốc Đăng Khôi   114 Nguyễn Thiện Thuât, Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0983.101.345 
         50  Nhà Thuốc Thảo Hồng   92 Đô lương, 11, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0979630784 
         51  Nhà Thuốc Ngọc Trâm   80 Tú Xương, 4, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu   0981099403